هر روز!
هر روز!

نماز استغاثه چگونه خوانده می شود؟ : نماز استغاثه چگونه

نماز استغاثه چگونه خوانده می شود؟ : نماز استغاثه چگونه

نماز استغاثه چگونه خوانده می شود؟
: نماز استغاثه چگونه خوانده می شود؟
 
چون خواستی بخوابی، نزد خود ظرف آب تمیزی بگذار و رویش را بپوش، چون برای نماز شب بیدار شوی سه جرعه از آن بنوش و با بقیه آن وضو بگیر و رو به قبله اذان و اقامه بگو و دو رکعت نماز به هر سوره ای که خواهی بخوان.
 
به گزارش : و در رکوع و بعد از آن و در سجده و بعد از آن و در سجده دوم و بعد از آن و در هر یک بیست و پنج مرتبه بگو: «یا غیاث المستغیثین».
 
در رکعت دوم مانند آن بخوان و بعد از سلام رو به آسمان کن و سی مرتبه بگو: «من العبد الذّلیل اِلی المَولی الجَلیل» و حاجتت را بخواه که برآورده شود، ان شاء الله
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید