هر روز!
هر روز!

نمک روی زخم خودت نپاش نمک روی زخم خودت

نمک روی زخم خودت نپاش 
 
 نمک روی زخم خودت

نمک روی زخم خودت نپاش

نمک روی زخم خودت نپاش : نمک روی زخم خودت نپاش
: نمک روی زخم خودت نپاش
: به گزارش : ایران +، ضمیمه روزنامه ایران - ملیحه مهدوی: اسمش را «شانس بد» می گذارید یا یکی از موارد «قانون مورفی»، بعضی روزها هیچ چیزی مطابق میل و خواسته تان پیش نمی رود. از همان لحظه ای که از خواب بیدار می شوید و حسی می کنید روز بدی را پیش رو دارید، انگار منتظر هستید زمین و زمان دست به دست هم دهند تا حال شما را خراب تر کنند. در این روزهای ابری شما چطور چالتان را بهتر می کنید؟ در روزهایی که حال و حوصله تان سر جایش نیست، حتی ریختن کمی چای روی لباستان ممکن است شما را از کوره به در ببرد. در این مواقع از این چهار اشتباه زیر به شدت پرهیز کنید. قربانی فرض کردن خود در لحظاتی که ناراحت و بدخلق هستید جملاتی مثل: «چرا این اتفاق باید برای من بیفتد؟»، «چرا این اتفاق برای شخص دیگری نیفتاده است» و یا «شرایط من خیلی ناعادلانه است» و... را هرگز به زبان نیاورید. واکنش هنگان عصبانیت هرگز در زمان هایی که ناراحت و یا عصبانی هستید به صورت واکنشی &#

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید