اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

نوروزیان نقره تفنگ بادی را کسب کرد در فینال تفنگ

نوروزیان نقره تفنگ بادی را کسب کرد در فینال تفنگ

نوروزیان نقره تفنگ بادی را کسب کرد
در فینال تفنگ بادی 10 متر مردان، پویا نوروزیان در یک رقابت بسیار نزدیک و تنها با اختلاف یک تیر توانست مدال نقره این رقابت‌ها را از آن خود کند. این اولین مدال انفرادی ایران در تفنگ بادی بزرگسالان محسوب می‌شود. به گزارش ایسنا، در این ماده تیراندازانی از چین عناوین اول و سوم را از آن خود کردند. همچنین حسین باقری و مهدی جعفرپویا هم دیگر نمایندگان ایران در فینال این ماده بودند که عنوان پنجم و ششم را به دست آوردند. در مرحله فینال، سه تیرانداز از چین یک تیرانداز از هند و یک تیرانداز از قزاقستان با نمایندگان ایران مصاف کردند. در بخش تیمی هم چین رتبه نخست را به دست آورد و ایران نیز نقره گرفت که مدال تیمی نیز برای ایران بهترین نتیجه این کشور در آسیا بوده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید