هر روز!
هر روز!

نکته هایی مهم درباره خواب کودک تان نکته هایی مهم

نکته هایی مهم درباره خواب کودک تان نکته هایی مهم

نکته هایی مهم درباره خواب کودک تان
نکته هایی مهم درباره خواب کودک تان : نکته هایی مهم درباره خواب کودک تان
: نکته هایی مهم درباره خواب کودک تان

: ۱- در ساعت های پایانی شب، یکی، دو ساعت مانده به موعد خواب کودک، سعی کنید فضای خانه را آرام کنید.
به گزارش : ۲ – ممکن است دیر از سر کار برگردید و دلتان بخواهد با کودک بازی کنید یا کشتی بگیرید، اما با این کار او را هوشیار و فعال می کنید و شانس یک خواب کودکانه و سروقت و آرام را از او می گیرید.
۳ – سعی کنید حتی نور خانه، صدای تلویزیون و گفت وگوهای تلفنی، رنگ و بوی شبانه و آرام تر شدن داشته باشد تا فضا مهیا و خواب کودک تان راحت تر شود.
۴ – بچه ها حتما قبل از خواب باید تخلیه مثانه داشته باشند و نباید چای و مایعات بخورند.
۵ – ماساژدادن بچه های کوچک تر، حمام کوتاه و گرم، دادن کمی موز یا شیر که سروتونین دارد هم مفید است. به یاد داشته باشید که کیفیت خواب کودک در شب چیز دیگری است و حتی اگر کودک تا ظهر فردا هم بخوابد، کمبود خواب شبانه جبران شدنی نیست.
۶ – اگر کودک ظهر نخوابیده و حوالی ساعت ۵ بعدازظهر دوست دارد بخوابد یا او را سرگرم کنید و اجازه ندهید بخوابد یا زود بیدارش کنید که ساعت ۱۰ شب دوباره بتواند بخوابد.
۷ – هر شب ۳-۲ دقیقه زودتر از شب قبل کودک تان را بخوابانید. تا آخر هفته ۱۰دقیقه به زمان مطلوب خواب کودک تان نزدیک تر شود. با این روش طی ۳-۲ ماه به موقع خواهد خوابید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید