هر روز!
هر روز!

نگاهی به زندگانی حضرت یونس (ع) نگاهی به زندگانی

نگاهی به زندگانی حضرت یونس (ع) 
 
 نگاهی به زندگانی

نگاهی به زندگانی حضرت یونس (ع)

نگاهی به زندگانی حضرت یونس (ع) دعوت یونس(ع) به توحید در شهر نینوا و در اوج بت پرستی و در تاریکی جهل و شرک، یونس نور ایمان را شعله ور ساخت و پرچم توحید را بر کف گرفت و به قوم نادان خود گفت: عقل شما عزیزتر از آنست که بت را عبادت کند و جبین- پیشانی-  شما گرامی تر از آن است که بر این جمادات بی روح سجده کند، به خود آیید و از خواب غفلت بیدار شوید و به چشم دل بنگرید تا ببینید که در ورای این جهان بدیع، خدایی بزرگ وجود دارد که یگانه و بی نیاز است و تنها

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید