هر روز!
هر روز!

نیمکت های تاشو این نیمکت های تاشو برای مرکز فرهنگی

نیمکت های تاشو این نیمکت های تاشو برای مرکز فرهنگی

نیمکت های تاشو
این نیمکت های تاشو برای مرکز فرهنگی verkadefabriek در هلند که به هنرهای نمایشی، تئاتر و فیلم اختصاص دارد، طراحی و ساخته شده اند. وجود این نیمکت های تاشو که چند متر طول دارند باعث می شود هنگامی که به آن ها نیازی نیست به راحتی جمع شوند.
به گزارش : طراح خلاق و باذوق هلندی پیت هین ایک این نیمکت های تاشو را برای فضای باز خانه ی خودش طراحی کرده بود و زمانی که به آن ها نیازی نداشت به راحتی آن ها را جمع کرده و به کناری می گذاشت. / دیزاین بوم
نیمکت های تاشو : نیمکت های تاشو
: نیمکت های تاشو
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید