مکان یار
مکان یار

هتل صارم درگز آدرس: ایران - خراسان رضوی - درگز خیابان

هتل صارم درگز
آدرس: ایران - خراسان رضوی - درگز خیابان امام خمینی، کوچه صارم

یه هتل دو ستاره تر و تمیز، تو خیابون امام خمینی، که ۱۶ تا اتاق داره.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید