هر روز!
هر روز!

هتل‌های شناور به قطر می‌آیند هتل‌های شناور به قطر می‌آیند

هتل‌های شناور به قطر می‌آیند 
 هتل‌های شناور به قطر می‌آیند

هتل‌های شناور به قطر می‌آیند
هتل‌های شناور به قطر می‌آیند
به نقل از مدآنلاین : گروه معماران«  Sigge» مجموعه‌ای از هتل‌های شناور و لوکس روی آب را طراحی کرده و برای مسابقات جام جهانی 2022 به قطر پیشنهاد دادند. از آنجاکه پیش بینی شده جمعیتی 25 هزار نفری برای دیدن این مسابقات به این کشور روی می‌آورند، بنابراین باید به اسکان این جمعیت نیز توجه می‌شد.  این پروژه جزیره‌ای کاملا جدید را در سواحل دوحه تشکیل می‌دهد.جزیره « Oryx » دارای تاسیسات،انرژی سیستم فاضلاب و تصفیه مستقل از قطر است و پس از مسابقات قرار است این هتل‌های شناور توسط یدک کش‌هایی به نقاط دیگر کشیده شوند و برای اهداف دیگر مورد استفاده واقع شوند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید