ناز گل شمیرانی
مهربونمهربون
ناز گل شمیرانی

هجر تو نصیبم ای دل افروز مباد بر جان من

هجر تو نصیبم ای دل افروز مباد بر جان من

هجر تو نصیبم ای دل افروز مباد
بر جان من این آتش جانسوز مباد
آن روز که من پیش توام شب نشود
وان شب که تو در پیش منی روز مباد

مشاهده همه ی 1 نظر
jan

4 پست
janesno
janesno
jan : اخی