ناز گل شمیرانی
مهربونمهربون
ناز گل شمیرانی
1456669_210342749146897_180711964_n.jpg

هرکه فرهاد شود در ره عشق
همه کس در نظرش شیرین است
تهمت کفر به عاشق نزنید
عاشقی پاکترین آیین است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید