مسیر سبز
مسیر سبز

هزینه صدها میلیاردی تحریم ایران برای غرب عصر ایران: تحریم

هزینه صدها میلیاردی تحریم ایران برای غرب
عصر ایران: تحریم ها علیه ایران صدها میلیارد دلار برای کشورهای غربی هزینه اقتصادی داشته است.

سی ان ان گزارش داد؛ نتایج یک مطالعه نشان می دهد تحریم های ایران از سال 1995 تا 2012 تنها رقمی بین 134 تا 175 میلیارد دلار برای آمریکا هزینه داشته است.

این مطالعه که از سوی " شورای ملی ایرانیان و آمریکا " (نایاک) صورت گرفته نشان می دهد تحریم های ایران تنها ، از ناحیه از بین بردن فرصت صادرات آمریکا به ایران در فاصله سال های 1995 تا 2012 رقمی معادل 175 میلیارد دلار برای این کشور ضرر اقتصادی داشته است.

همچنین تحریم های ایران  صدها هزار فرصت شغلی را در ایالت های مختلف آمریکا از بین برده است. ایالت های تگزاس و کالیفرنیا در صدر ایالت های متضرر در این بخش قرار دارند.

این تحقیق نشان می دهد علاوه بر آمریکا کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز به میزانی دو برابر آمریکا از ناحیه از دست رفتن فرصت های شغلی ناشی از تحریم های ایران متضرر شده اند.

بر اساس این مطالعه تنها در آمریکا رقمی بین 51 تا 66 هزار شغل سالانه به طور میانگین بر اثر تحریم های ایران از دست رفته است و این رقم میانگین برای کشورهای اروپایی دو برابر ایران است.

 در بین کشورهای اروپایی در بین سال های 2010 تا 2012 سه کشور بزرگی که از ناحیه تحریم های ایران فرصت های شغلی بسیاری را از دست داده اند به ترتیب آلمان، ایتالیا و فرانسه هستند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید