هر روز!
هر روز!

هفت راز جوانی پوست هفت راز جوانی پوست هفت

هفت راز جوانی پوست هفت راز جوانی پوست 
 هفت

هفت راز جوانی پوست
هفت راز جوانی پوست
هفت راز جوانی پوست

در برابر نور خورشید تسلیم نشوید و از کرمهای محافظ افتاب و نقابهای مناسب بهره بردارید.از سیگار قلیان و سایر دخانیات و مخدرات اکیدا دور شوید
 
آب کافی بنوشید و چای سبز را فراموش نکنید.
 
استرس و فشار های عصبی مضر و تشویش خاطر را از وجودتان دور سازید
 
تفریح و مد روز |آرایش |سرگرمی |اخبازسالم داشته باشید (( نظیر ورزش مطالعه مسافرت و معاشرت با خویشان.))
 
اجازه ندهید که پوستتان بیش از حد چرب یا به شدت خشک بماند به عبارتی باید از شوینده و مرطوب کننده یا تنظیم کننده مناسب موضعی یا جلدی استفاده کنید.
 
مراجعه منظم به متخصص پوست فراموش نشود...
منبع: وب سایت دکتر گیتا فقیهی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید