هر روز!
هر روز!

هفت راز لذت بردن از رابطه جنسی برای خانمها | لذت

هفت راز لذت بردن از رابطه جنسی برای خانمها | لذت

هفت راز لذت بردن از رابطه جنسی برای خانمها | لذت بردن از عقب | عکس لذت بردن دختر پسر
نوشته ی دکتر آنا کارمر  بعضی از خانم ها در اوج لذت جنسی قرار می گیرند، و بعضی آن را حس نمی کنند.  و باور ندارند که اصلا چیزی به نام لذت جنسی یا ارگاسم وجود خارجی دارد.
 
هفت راز لذت بردن از رابطه جنسی برای خانمها | لذت بردن از عقب | عکس لذت بردن دختر پسر : هفت راز لذت بردن از رابطه جنسی برای خانمها | لذت بردن از عقب | عکس لذت بردن دختر پسر
: هفت راز لذت بردن از رابطه جنسی برای خانمها | لذت بردن از عقب | عکس لذت بردن دختر پسر
 
 
به گزارش : ابداع رابطه جنسی به صورت دو قطبی مرد دوست ندارد همیشه بدون هیچ چشم داشتی وقت طولانی ای را صرف پیش نوازش شریک جنسی اش کند تا او را به ارگاسم برساند.اگر مرد علاقه به پیش نوازش همیشگی ندارد، به دلیل اهمیت ندان به لذت زن نیست، بلکه بنا به شرایطی است که خود او دارد. تفاوت زمانی میان تحریک پذیری مرد با زن در برخی موارد مسئله ساز است. مر با توجه به خود و بدون پیش نوازش زن، باعث ایجاد مقاومت در زن می شود. انتظارهای طولانی نیز مرد را مستأصل می کند. اگر مرد ابتدا ارگاسم داشته باشد، انرژی کافی برای برآوردن نیاز زن نخواهد داشت. بنابراین، در فقدان مطلوبیت، مرد علاقه به نزدیکی را از دست می دهد؛ زیرا دیگر حاضر نیست آن زمان طولانی را صرف کند. به او حق هم باید داد. در انتهای یک روز کاری پرمشغله، گاه واقعاً خسته و بی حوصله می شود. فکر این که باید تمام آن پیش نوازش ها را انجام دهد، به راستی مأیوس کننده و از تحرک اندازنده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید