هر روز!
هر روز!

هلال احمر هلال احمر نام یک انجمن و سازمان غیردولتی

هلال احمر هلال احمر نام یک انجمن و سازمان غیردولتی

هلال احمر
هلال احمر نام یک انجمن و سازمان غیردولتی انسان‌دوستانه است. در سال ۱۸۷۶، دولت عثمانی، بجای نشان صلیب سرخ، از پرچم خود و علامت هلال استفاده کرد. بعدها بسیاری از کشورهای اسلامی، هلال را به عنوان نشان جمعیت ملی امداد و نجات خود بکار بردند. دولت ایران در سال ۱۹۸۰ میلادی نیز این نشان را به جای نشان شیر و خورشید سرخ پذیرفت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید