اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

همایون بهزادی: مردم برایم دعا کنند همایون بهزادی که در

همایون بهزادی: مردم برایم دعا کنند 
 همایون بهزادی که در

همایون بهزادی: مردم برایم دعا کنند
همایون بهزادی که در تمرین تیم پیشکسوتان پرسپولیس برای دیدار با ستارگان میلان حضور یافته بود گفت: تمام هدف ورزش صلح و دوستی است و این دیدار هم در این دایره قرار می‌گیرد. حتما می‌دانید 5 حلقه المپیک هم نشان از دوستی ملت‌ها و نژادها دارد. به قول حضرت سعدی که می‌فرمایند "بنی‌ آدم اعضای یکدیگرند - که در آفرینش ز یک گوهرند". این جمعی که اینجا حاضر شده به خاطر رفاقت و دوستی آمده و از تشکیل این جمع بسیار خوشحالم. به گزارش ایسنا ، او افزود: امیدوارم این جمع‌ها ادامه پیدا کند و من با رویانیان صحبت‌هایی را مطرح کردم که این تیم پیشکسوتان همیشه باقی بماند. البته من عضو کوچکی از خانواده پرسپولیس هستم. مهاجم پیشکسوت پرسپولیس در پایان با اشاره به اوضاع جسمانی نه چندان خوبش تصریح کرد: حتما می دانید من حال خوبی ندارم اما به عشق این تیم آمده‌ام و از مردم عزیز هم می‌خواهم تا برایم دعا کنند تا بیماری‌ام بهتر شود. من حال خوبی ندارم و زندگی‌ام را برای ورزش گذاشته‌ام.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید