iTech news
iTech news

همراه اول و مخابرات یکی می‌شوند شرکت مخابرات ایران

همراه اول و مخابرات یکی می‌شوند 
 شرکت مخابرات ایران

همراه اول و مخابرات یکی می‌شوند
شرکت مخابرات ایران امروز برای تصمیم‌گیری ادغام شرکت‌های مخابرات استانی، مجمع عمومی فوق‌العاده خود را تشکیل داد تا این موضوع را با سهام‌دارانش در میان بگذارد.
در این مراسم که با حضور سهامداران این شرکت برگزار شد، رسول سرائیان، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از برنامه‌های این شرکت و زیرمجموعه‌هایش در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ شمسی پرده برداشت.
به گفته‌ی سرائیان، مخابرات در سال‌های پیش رو بحث یکپارچه‌سازی را انجام خواهد داد. یکپارچه سازی با ادغام شرکت‌های مخابرات استانی از امسال (۹۵) آغاز می‌شود و این همکاری تا سال ۹۶ ادامه خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: «یکپارچگی تمامی خدمات موبایل و ثابت و همچنین ادغام همراه اول با مخابرات ایران در سال ٩٧ انجام خواهد شد و سپس برای تمامی خدمات تنها یک قبض صادر خواهد شد. در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ شرکت پیشروی دیجیتال در کشور شکل می‌گیرد. راهی که شرکت‌های بزرگ مخابراتی دنیا در ۵ سال اخیر آن را دنبال کرده‌اند.»
رسول سرائیان اعلام کرد: «با یکپارچه‌سازی مخابرات ایران و ادغام همراه اول در آن، در سال ۱۴۰۰ یک مرکز تماس، یک مرکز فروش، یک مرکز صورتحساب‌گیری و یک مرکز فعال‌سازی برای تمام سرویس‌های همراه و ثابت وجود خواهد داشت و برای همه‌ی خدمات یک قبض واحد صادر می‌شود.»

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید