مسیر سبز
مسیر سبز

هنرنمایی بسیار زیبا با رول دستمال کاغذی! روزنه آنلاین:

هنرنمایی بسیار زیبا با رول دستمال کاغذی! 
 روزنه آنلاین:

هنرنمایی بسیار زیبا با رول دستمال کاغذی!
روزنه آنلاین: دستمال های رولی یا لوله ای یک قسمت کاملا بی مصرف دارند و آن همان لوله ای است که دستمال ها دورش پیچیده شده اند. اما یک هنرمند خوش ذوق، با خلق چنین آثاری ثابت کرد که این لوله ها چندان هم بی مصرف نیستند.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید