هر روز!
هر روز!

هنر قفل سازی قفل سازی، یکی از صنایع

هنر قفل سازی

قفل سازی، یکی از صنایع بسیار مهم ما در گذشته بوده است که به صورت اشکال حیوانی و انسانی ساخته می‌شد. قفل های ایرانی به لحاظ فنی شامل دو نوع است: الف : قفل های ثابت در، شامل : کلون دان ، کلون و قفل پخش شو .
ادامه مطلب

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید