هر روز!
هر روز!

هنر چلنگری هنر چلنگری : هنر چلنگری : هنر

هنر چلنگری 
 هنر چلنگری : هنر چلنگری 
 : هنر

هنر چلنگری
هنر چلنگری : هنر چلنگری
: هنر چلنگری
چلنگری یعنی آهنگری سبک و محلی که در آن اشیاء سبک وزنی  مانند میخ طویله، میخ سرکج، نیم ذرع بزازی، انبر و سیخ و سه پایه ی آهنی، زنجیر و سیخانک، قلم، سنبه، منقل آهنی، چفت و ریزه، تملیک، اسکنه، مقار، درفش ، جوالدوز و امثال این ها می ساختند.
 

 
به گزارش : چلنگرها معمولاً تنها و فاقد شاگرد کار می کردند. از جمله کارهای دیگر این چلنگران، ساختن انواع نعل بود. از نعل های کوچک (مثل نعل الاغ یا نعل های پاشنه ی کفش و گیوه و میخ های مربوطه) و نعل های سوراخ دار میخ خور تا نعل های سه پایه ی  میخ سرخود . نعل های بی سوراخ (که به کار جادو و خرافات می آمد).
 

برای انجام کار چلنگری فلز بریده شده یا قطع شده به شکل موردنظر را در کوره نهاده تا داغ و کمی نرم شود . سپس تکه آهن را با انبر گرفته و روی سندان می گذارند و با چکش روی آن می کوبند تا شکل افزار مورد نظر را بگیرد . در صورت لزوم بارها تکه ی فلز را در کوره می نهند تا دوباره نرم شده و روی آن می کوبند تا بالاخره به شکل مورد نظر و دلخواه در بیاید . برای دسته  بیل و کلنگ و ... معمولا از چوب تراش خورده ، استفاده می کنند . برای محکم تر شدن قطعه فلز آن را در حالی که داغ است در آب می نهند و به اصطلاح آن را آبدیده می کنند .
 

 
ابزار و اشیاء وابسته: - کوره سنتی و فن -موتور جوش - چرخ سنگ -  چکش ها - قیچی آهن بر - سندان
لازم به ذکر است که آهن آلات مستعمل،مواد اولیه ی خوبی برای این تولیدات می باشند . irandeserts.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید