هر روز!
هر روز!

هواپیمایی تابان شرکت هواپیمایی تابان (Taban Airlines) یکی از جدیدترین

هواپیمایی تابان شرکت هواپیمایی تابان (Taban Airlines) یکی از جدیدترین

هواپیمایی تابان
شرکت هواپیمایی تابان (Taban Airlines) یکی از جدیدترین شرکت‌های هواپیمایی خصوصی ایران است. مرکز این شرکت در شهر مشهد است.
این شرکت در سال ۱۳۸۴ موفق به کسب مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری ایران شد و از سال ۱۳۸۵ پروازهای خود را به طور رسمی آغاز کرد. آمارها نشان از برتری خدمات کیترینگ شرکت هواپیمایی تابان می دهد.
شرکت هواپیمایی تابان توسط خلبان اصغر عبدالله‌پور و با مشارکت منطقه ویژه اقتصادی سرخس و شرکت سهامی توس گستر فعالیت خود را آغاز کرد.
ناوگان تابان شامل هواپیماهای زیر می‌شود:

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید