مطالب جالب!
مطالب جالب!

هی لعــــــــــنتی…کجایی؟اره تو شـــــــــــاید روزی عاشقت بودم….روزی…!!!

هی لعــــــــــنتی…کجایی؟اره تو
شـــــــــــاید روزی عاشقت بودم….روزی…!!!
ولی ببین بــــــــــی تو؛
هــــــــــــم زنـــــــ♥ـــــــــده ام….
هم زنـــــــــ♥ـــــــــدگی می کنم…
فقطــــــــ گاهـــــی در این میــــــــان
“یادت”باشه اره فقط تو
زهــــــــــــــر می کند به کامم زندگـــــ♥ـــــی را…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید