بهبد
بهبد

واحدهای فولیکولی FUهمان‌طور که گفته شد به‌طور طبیعی موها به صورت

 لینک

واحدهای فولیکولی FU
همان‌طور که گفته شد به‌طور طبیعی موها به صورت واحدهای فولیکولی (Follicular Unit) از منافذ پوست سر خارج می‌شوند. واحد فولیکولی با دو تار مو و میکروگرافت با دو تار مو از نظر تعداد مو یکسان هستند و تفاوت آن دو در اندازه و ساختار گرافت است.

در مرحله تقسیم نوار پوستی برداشته شده از پشت سر، واحدهای فولیکولی در زیر میکروسکوپ به صورت مجزا جدا می‌شوند در نتیجه مقدار بافت حمایت کننده باقیمانده در اطراف موها اندک است.

اما میکروگرافت‌ها بدون در نظر گرفتن ساختمان واحدهای فولیکولی برش داده می‌شوند مثلا ممکن است میکروگرافت با 2 یا 3 تار مو از 2 یا 3 واحد فولیکولی مجزا و مجاور هم تشکیل شده باشد، در نتیجه بافت اضافی بیشتری داشته و نیاز به منافذ بزرگ‌تری برای کاشته شدن دارد و نمی توان آنها را خیلی نزدیک به هم کاشت. روند التیام گرافت‌های بزرگ و منافذ پوستی بزرگ طولانی‌تر و ممکن است به علت برهم خوردن ساختمان واحدهای فولیکولی رشد و بقای گرافت‌ها نیز به خطر بیافتد.

منابع : کاشت مو کرج
کلینیک کاشت مو و ابروی بهبد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید