مطالب جالب!
مطالب جالب!

واکنش غرب به تعطیلی اوریف لیم درایران گزارش برخی دستگاه

واکنش غرب به تعطیلی اوریف لیم درایران 
 گزارش برخی دستگاه

واکنش غرب به تعطیلی اوریف لیم درایران
گزارش برخی دستگاه های نظارتی حاکی است که شرکت اوریف لیم در پوشش شرکت های هرمی برای فروش لوازم آرایشی از برخی جریانات سیاسی نیز حمایت مالی می کرد.
تعطیلی این شرکت فروش لوازم آرایشی با اعتراض شدید رادیوهای مخالف نظام روبرو شد که همین دلیل قابل قبولی برای فعالیت های جهت دار و دو پهلوی شرکت مذکور بود. در پی اعلام تعطیلی شرکت اوریف لیم در ایران، ارزش سهام این شرکت در بازار بورس سوئد کاهش یافت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید