مطالب جالب!
مطالب جالب!

وایت‌ بردهای تعاملی محمدمیرزایی، مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان درباره فواید

وایت‌ بردهای تعاملی 
 محمدمیرزایی، مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان درباره فواید

وایت‌ بردهای تعاملی
محمدمیرزایی، مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان درباره فواید استفاده از این دستگاه گفت: روشن است که به‌کارگیری اسلایدها، عکس‌ها و فیلم‌ها فرآیند آموزش را در رسیدن به اهداف کمک می‌کند. ضمن این که کیت ، به معلم این اجازه را می‌دهد تا برای آموزش دروس خاص مانند هندسه از نرم‌افزارهای تخصصی در محیط درس بهره بگیرد.تاریخچه استفاده از وایت‌ بردهای تعاملی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید