هر روز!
هر روز!

وحشتناک ترین تجاوزهای تاریخ -عکس : وحشتناک ترین تجاوزهای تاریخ

وحشتناک ترین تجاوزهای تاریخ -عکس 
 : وحشتناک ترین تجاوزهای تاریخ

وحشتناک ترین تجاوزهای تاریخ -عکس
: وحشتناک ترین تجاوزهای تاریخ که در جهان بازتاب گسترده ای داشته اند را بشناسید کسانی که از انسانیت بویی نبرده و همه چیز را فدای شهوت و هوس خود کرده بودند.
به گزارش : پدرو لوپز شیطانی ترین تجاوزکار تمام تاریخ لقب گرفته است. او را بعد از ۲۰ سال زندان آزاد کردند.
«پدرو لوپز» از خونخوارترین و وحشی ترین قاتلان سریالی تاریخ به حساب می آید، او به اتهام شکنجه و قتل ۳۵۰ کودک، به حبس ابد محکوم شده بود اما چند سال بعد از آخرین جلسه محاکمه اش، آزاد شد تا دوباره دست به جنایت بزند و آدم های بیشتری را به کام مرگ بفرستد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید