هر روز!
هر روز!

وسایل مورد نیاز برای تهیه الگو خیاطی وسایل مورد نیاز

وسایل مورد نیاز برای تهیه الگو خیاطی وسایل مورد نیاز

وسایل مورد نیاز برای تهیه الگو خیاطی
وسایل مورد نیاز برای تهیه الگو خیاطی : وسایل مورد نیاز برای تهیه الگو خیاطی
: وسایل مورد نیاز برای تهیه الگو خیاطی
 

 
توجه داشته باشید که سه نوع رولت وجود دارد:
 
به گزارش : 1) رولت با دندانه تیز: برای علامت‌گذاری روی پارچه‌های ضخیم
 
2) رولت با دندانه کند: برای علامت‌گذاری روی پارچه‌های معمولی
 
3) رولت فاقد دندانه: جهت انتقال خطوط روی پارچه توسط کاربن

 
جهت مشخص کردن زوایا در الگوها.

 
جهت کپی کردن یا انتقال الگو روی پارچه یا کاغذ.

 
همانطور که می‌دانید یکی از مهم‌ترین نکات در خیاطی اندازه‌گیری دقیق شخص می‌باشد.

 
دور کمر، دور باسن، قد باسن، قد دامن.

 
ابتدا نوار باریکی دور کمر شخص ببندید (شخصی که اندازه‌گیری می‌شود باید لباس نازک پوشیده باشد تا اندازه‌گیری دقیق شود.)
 
متر را دور کمر روی نوار حلقه کرده و بطوریکه دو انگشت پشت متر قرار گرفته کمر را اندازه می‌گیریم.
 
سپس برای دور باسن متر را دور باسن روی برجسته‌ترین نقطه باسن حلقه می‌کنیم و اندازه می‌زنیم.
 
  نکته:
 
افرادی که دارای شکم بزرگ هستند برای دور باسن متر در قسمت جلو تا روی ناف باید اندازه‌گیری شود.
 
همچنین هنگام اندازه‌گیری دو انگشت بسته باید زیر متر قرار داشته باشد.
 
برای قد باسن در قسمت پشت از روی نوار تا برجستگی روی باسن اندازه می‌گیریم.
 
و در مرحله آخر قد دامن در قسمت پهلو از روی نوار تا اندازه دلخواه در نظر می‌گیریم.
 
منبع: www.rahkar.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید