هر روز!
هر روز!

وضع قوانین فیلترینگ وب سایت ها در استرالیا وضع

وضع قوانین فیلترینگ وب سایت ها در استرالیا وضع

وضع قوانین فیلترینگ وب سایت ها در استرالیا
 وضع قوانین فیلترینگ وب سایت ها در استرالیا
به گزارش : استرالیا به منظور حفاظت از کودکان در برابر سایت های غیراخلاقی و خشونت آمیز قوانین وب سخت تری را وضع می کند.
: وضع قوانین فیلترینگ وب سایت ها در استرالیا
: وضع قوانین فیلترینگ وب سایت ها در استرالیا
دولت استر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید