هر روز!
هر روز!

وقتی سالمندی به سراغمان بیاید سالمندی یکی از مراحل رشد

وقتی سالمندی به سراغمان بیاید 
 سالمندی یکی از مراحل رشد

وقتی سالمندی به سراغمان بیاید
سالمندی یکی از مراحل رشد انسان است که با پشت سر گذاشتن جوانی و میانسالی فرا می رسد. این مسئله ممکن است بسیاری از افراد را ناراحت کند اما آمادگی و برنامه ریزی برای این دوران می تواند احساس کفایت، رضایتمندی و شادکامی را برای فرد سالمند بوجود آورد.زمانیکه جوان هستیم احساس می کنیم، سالمندی برای دیگران است و برای ما اتفاق نمی افتد. تا زمانی که نزدیک به سن سالمندی نشویم درباره آن دوست نداریم، فکر کنیم زیرا با افت جسمانی، و با مشکلاتی در جنبه های روانشناختی همراه است. البته برای بعضی افراد سالمند اینگون

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید