مطالب جالب!
مطالب جالب!

وقتی یک دختر …. وقتی یک پسر (طنز)

وقتی یک دختر …. وقتی یک پسر (طنز)

وقتی یک دختر ….. وقتی یک پسر (طنز)
  ♥وقتی یک دختربحث نمیکند عمیقا مشغول فکر کردن است
  ♥وقتی یک دختربا چشمانی پر از سوال به تو نگاه میکند یعنی نمی داند تو تا چند وقت دیگر با او خواهی بود
  ♥وقتی یک دختر بعد از چند لحظه در جواب احوالپرسی تو می گوید: خوبم یعنی اصلا حال خوبی ندارد  
♥وقتی یک دختر به تو خیره می شود شگفت زده شده که به چه دلیل دروغ می گویی
  ♥وقتی یک دختر سرش را روی سینه تو می گذارد آرزو می کند برای همیشه مال او باشی  
♥وقتی یک دختر هر روز به تو زنگ می زند توجه تو را طلب می کند
  ♥وقتی یک دختر هر روز برای تو [اس ام اس] می فرستد یعنی میخواهد تو اقلا یک بار جوابش را بدهی
  ♥وقتی یک دختر به تو می گوید دوستت دارم یعنی واقعا دوستت دارد  
♥وقتی یک دختر اعتراف می کند که بدون تونمی تواند زندگی کند یعنی تصمیم گرفته که تو تمام آینده اش باشی  
♥وقتی یک دختر می گوید دلش برایت تنگ شده هیچ کسی در دنیا بیشتر از او دلتنگ تو نیست
  @@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@  
♥وقتی یک پسر حرفی نمی زند حرفی برای گفتن ندارد  
♥وقتی یک پسر بحث نمی کند حال وحوصله بحث کردن ندارد  
♥وقتی یک پسر با چشمانی پر از سوال به تو نگاه می کند یعنی واقعا گیج شده است
  ♥وقتی یک پسر پس از چند لحظه در جواب احوالپرسی تومی گوید: خوبم یعنی واقعا حالش خوبه  
♥وقتی یک پسر به تو خیره می شود دو حالت داره یا شگفت زده است یا عصبانی
  ♥وقتی یک پسر هر روز به تو زنگ می زند او با تو مدت زیادی حرف می زند که توجه ات را جلب کند  
♥وقتی یک پسر هرروز برای تو [اس ا م اس] می فرستد بدون که برای همه "فوروارد" کرده  
♥وقتی یک پسر به تو میگوید دوستت دارم دفعه اولش نیست (آخرش هم نخواهد بود)
  ♥وقتی یک پسر اعتراف می کند که بدون تو نمی تواند زندگی کند تصمیم شو گرفته که تورو اقلا واسه یه هفته داشته باشه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید