مطالب جالب!
مطالب جالب!

وقوع زلزله شدید در تهران حتمی است زلزله 5 ریشتری

وقوع زلزله شدید در تهران حتمی است 
 زلزله 5 ریشتری

وقوع زلزله شدید در تهران حتمی است
زلزله 5 ریشتری هم خسارات سنگین به تهران می‌زند
ساختمانهای نوسازی كه اخیرا ساخته شده‌اند با زلزله كوچك هم آسیب می‌بینند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید