مسیر سبز
مسیر سبز

وللا، موجود عجیب ژله ای +عکس تاپ ناپ: این

وللا، موجود عجیب ژله ای +عکس 
 تاپ ناپ: این

وللا، موجود عجیب ژله ای +عکس
تاپ ناپ: این موجود عجیب ژله ای وللا ( velella) نام دارد. این جانداران گونه ای از مرجان های آزاد اند و در سطح اقیانوس ها زندگی می کنند،آنها همچنین به خاطرشکل ظاهریشان به نام های مختلفی از جمله بادبان ، قایق دریا و یا بادبان کوچک نیز معروف‌اند زیرا باله ژله ای خود را از آب بیرون میآورد تا هوا جذبکند. تصاویری از این موجود ناشناخته و کمی عجیب را در این آلبوم تاپ ناپ مشاهده مکنید.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید