مسیر سبز
مسیر سبز

ولیعهد انگلیس گوینده هواشناسی شد! تماشا: شاهزاده چارلز، ولیعهد بریتانیا

ولیعهد انگلیس گوینده هواشناسی شد! 
 تماشا: شاهزاده چارلز، ولیعهد بریتانیا

ولیعهد انگلیس گوینده هواشناسی شد!
تماشا: شاهزاده چارلز، ولیعهد بریتانیا اخبار هواشناسی شبکه «بی بی سی» اسکاتلند را گزارش کرد! گویندگی خبر شاهزاده چارلز که هزاران بار از شبکه های تلویزیونی تکرار شد، با لحن طنزآمیز این شخصیت سلطنتی رنگ و بویی دیگر به خود گرفت.او در گزارش خود گفت: «صبحی مه آلود در انتظار قلعه «می» در «کیتنس» است، اما ممکن است این هوا به بارندگی، باد و حتی بارش برف نیز منجر شود. ریزش های ناگهانی نیز برای ساکنان بالمورال پیش بینی می شود».

در این لحظه شاهزاده چارلز رو به دوربین کرد و پرسید: «آخر چه کسی این متن را نوشته است؟» شاهزاده چارلز و همسرش به مناسبت شصتمین سال تاسیس تلویزیون «بی بی سی» اسکاتلند، ساعتی را در استودیوی این شبکه خبری سپری کردند و این گویندگی هم به همین مناسبت بود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید