اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

وکیل رحمانی: کارت بختیار مشکلی ندارد به گزارش "" وکیل

وکیل رحمانی: کارت بختیار مشکلی ندارد به گزارش "" وکیل

وکیل رحمانی: کارت بختیار مشکلی ندارد
به گزارش "" وکیل بختیار رحمانی در این باره می گوید: نامه های مربوط به کار آقای رحمانی ظرف 10 روز آینده به دست من می رسد و زمانی که آماده شود به مراجع مربوطه یعنی فدراسیون و سازمان لیگ جهت اخذ مجوز بازی ارائه می دهم، در آخر هم بگویم که کارت رحمانی مشکلی از نظر حقوقی و قانونی ندارد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید