مکان یار
مکان یار

پارک خلیج فارس (بوستان خلیج فارس) آدرس: ایران - تهران

پارک خلیج فارس (بوستان خلیج فارس) آدرس: ایران - تهران

پارک خلیج فارس (بوستان خلیج فارس)
آدرس: ایران - تهران - تهران خیابان شریعتی، خیابان یخچال، نرسیده به خیابان شیدائی

این مجموعه شامل بخش های مختلفی چون موزه، سالن نمایش، باغ با آبنماهای متنوع و ... است و هدف از احداث آن به نمایش گذاشتن جلوه های آب و آشنا کردن قشر دانش آموز با مصارف مختلف آب است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید