هر روز!
هر روز!

پاسخ امام خمینی به ادعای محمدرضا پهلوی حضرت امام

پاسخ امام خمینی به ادعای محمدرضا پهلوی 
 حضرت امام

پاسخ امام خمینی به ادعای محمدرضا پهلوی
حضرت امام خمینی در عصر عاشورا سخنرانی جالبی کردند و ادعای شاه را در مورد روحانیون پاسخ دادند. این سخنرانی تاریخی امام در 13 خرداد(عاشورا) 1342 منجر به دستگیری ایشان توسط رژیم و قیام تاریخی پانزده خرداد شد.

سید محمد صادق قاضی طباطبایی همرزم حضرت امام و آیت‌الله طالقانی در مورد خاطرات خود از حضرت امام در ایام محرم اظهار داشت: ساواک قبل از 12 خرداد (عاشورا) اقداماتی انجام داد که امام خمینی(ره) را به سکوت وا دارد اما امام تسلیم این فشارها نشد و اعلام کرد در عصر عاشورا سخنرانی خواهد کرد.

وی افزود: امام در عصر عاشورا سخنرانی جالبی کرد و در پاسخ به شاه که روحانیون را مفت‌خور خواند فرمودند: من شما را نصیحت می‌کنم. ما که آیت‌الله بروجردی از دنیا می‌رود 600 هزار تومان بدهی دارد ایشان مفت‌خور است؟. ما آیت‌الله حائری از دنیا می‌روند و آقازاده ها شام نداشتند بخورند ایشان مفت خورند؟ اما آنهایی که در کاخ‌ها زندگی می‌کنند و بانک‌های خارجی را پر از پول کردند مفت خور نیستند؟!. دنیا باید قضاوت کند مفتخوار کی است؟
طباطبایی ادامه داد: بعد از این سخنرانی ماموران صبح فردا قبل از اذان صبح، به خانه امام حمله کردند و امام از ماموران خواست اجازه بدهد نماز بخواند اما ماموران اجازه ندادند و امام فرمود نماز را در ماشین پشت به قبله خواندم. بعد از دستگیری امام در شهرهای مختلف از جمله قم و تهران مردم تظاهرات کردند.
وی ادامه داد: امام در دهه اول محرم هر شب محرم به یکی از تکایا می‌رفتند. و احتیاط می‌کردند تا مردم گله مند نباشند که امام فقط به یک تکیه می‌روند.
طباطبایی ادامه داد: پدرم هر هفته در منزل روضه برگزار می‌کرد که همه علما از جمله حضرت امام شرکت می‌کرند. علامه طباطبایی زمانی که در محرم می‌آمد قسمت قدیمی ساختمان می‌نشستند و می‌گفتند این آجر‌ها بوی امام حسین (ع) می‌دهند.
من شما را نصیحت می‌کنم. ما که آیت‌الله بروجردی از دنیا می‌رود 600 هزار تومان بدهی دارد ایشان مفت‌خور است؟. ما آیت‌الله حائری از دنیا می‌روند و آقازاده ها شام نداشتند بخورند ایشان مفت خورند؟ اما آنهایی که در کاخ‌ها زندگی می‌کنند و بانک‌های خارجی را پر از پول کردند مفت خور نیستند؟!. دنیا باید قضاوت کند مفتخوار کی است؟
وی گفت: برادر علی دوانی مورخ در قم رادیوسازی داشت من نوار  عصر عاشورای امام را در قم ضبط کردم و به او دادم تاکید کردم اگر ساواک بفهمد روزگارت را سیاه می‌کند.
 این مبارز در پایان خاطرنشان کرد: آن وقت یکی از ضبط صوت‌ها باید می‌خواند و یکی دیگر باید ضبط می‌کرد دوانی گفت شب تا صبح برای شما در منزل ضبط می‌کنم و ده تا نوار ضبط کرد و به من داد. من هم منتشر کردم.


منبع : tebyan.net

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید