هر روز!
هر روز!

پاسخ هوشمندانه امام موسی صدر به خانم جوان روزی امام

پاسخ هوشمندانه امام موسی صدر به خانم جوان روزی امام

پاسخ هوشمندانه امام موسی صدر به خانم جوان
روزی امام موصی صدر در دانشگاه ( یا کلیسایی ) مشغول سخنرانی بودند که مثل همیشه حضار مجذوب بیانات و فرمایشاتشان میشوند.
پاسخ هوشمندانه امام موسی صدر به خانم جوان : پاسخ هوشمندانه امام موسی صدر به خانم جوان
: پاسخ هوشمندانه امام موسی صدر به خانم جوان

به گزارش : در اواخر سخنرانی خانم جوان و زیبای که گویا از این محبوبیت یک عالم مسلمان بسیار دلخور بود به دوستانش گفت : من می دانم چه طور حالش را بگیرم و ضایعش کنم ! و بلا فاصله پس از پایان سخنرانی در حالیکه همه را متوجه خود کرده بود جلورفت و دستش را به طرف ایشان دراز کرد.
امام موسی صدر طبق عادت دستشان را روی سینه گذاشتند,
خانم هم که منتظر همین بود با گستاخی پرسید : می خواهید نجس نشوید ؟
( و به همان موضوعی اشاره کرد که مشکل سو تفاهم خانم هاست و شبهه دون پایه بودن زنان در دیدگاه اسلام و نجس بودن غیر مسلمانان و .. )

امام موسی صدر با زیرکی و هوشمندانه بلافاصله پاسخ دادند : بل لأُحافظ علی طهارتک !
فرمودند : بلکه بر عکس تو آنقدر با ارزش و پاک هستی که چنین تماس هایی حریم قدسی و زنانه تو را می آلاید ..
این جواب حکیمانه و عارفانه و عمیق و هوشمندانه نه تنها توطئه او را خنثی کرد بلکه کار بر عکس شد و جمعیت حاضر بیشتر به وجد آمده و به ایشان ارادت بیشتری پیدا کردند.
بخش داستان مجله شمال گردی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید