مکان یار
مکان یار

پایانه حمل و نقل کالای تهران آدرس: ایران - تهران

پایانه حمل و نقل کالای تهران آدرس: ایران - تهران

پایانه حمل و نقل کالای تهران
آدرس: ایران - تهران - نسیم شهر اتوبان ساوه بعد، از عوارضی، ورودی نسیم شهر

این پایانه در روز پذیرای بیش از ۷۰۰۰ خودروی سنگینه.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید