اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

پایان جستجو برای یافتن کوهنوردان در اطلاعیه نهایی باشگاه آرش

پایان جستجو برای یافتن کوهنوردان در اطلاعیه نهایی باشگاه آرش

پایان جستجو برای یافتن کوهنوردان
در اطلاعیه نهایی باشگاه آرش آمده است: " در روز سوم مرداد نشستی با حضور خانواده های بزرگی، جراحی، کیوان و دست اندرکاران برنامه ی برودپیک، هیات مدیره‌ی باشگاه آرش و گروهی از کارشناسان و نمایندگان گروه‌ها و باشگاه های کوه‌نوردی برگزار شد که در آن ضمن گفتگو در مورد کلیات برنامه و ارزش صعود انجام شده، درباره‌ی ادامه فعالیت جستجو نیز صحبت شد. در این جلسه، گزارش آخرین عملیات جستجو ارایه شد. پس از گفتگو درباره ی شرایط منطقه و نظرات کوه‌نوردان و راهنمایان حاضر در منطقه و دیگران، خانواده های محترم بزرگی، کیوان و جراحی با پذیرش نظر کارشناسان، موافقت خود را با پایان یافتن عملیات جستجو اعلام کردند. هم‌چنین قرار شد مراسم بزرگداشت و معرفی صعود از سوی باشگاه آرش برگزار شود و پس از آماده شدن گزارش برنامه و گردآوری تمامی اطلاعات ممکن، در نشستی تخصصی، مسایل و مشکلات فنی این برنامه نیز بررسی گردد. "

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید