هر روز!
هر روز!

پدیده ای پیچیده به نام «سادومازوخیسم» پدیده ای پیچیده

پدیده ای پیچیده به نام «سادومازوخیسم» 
 
 پدیده ای پیچیده

پدیده ای پیچیده به نام «سادومازوخیسم»

پدیده ای پیچیده به نام «سادومازوخیسم» : پدیده ای پیچیده به نام «سادومازوخیسم»
: پدیده ای پیچیده به نام «سادومازوخیسم»
: به گزارش : ضمیمه کرگدن روزنامه اعتماد - شروین وکیلی: رگبار خبرهای مهیب و دردناک در زمانه ما چنان شده که باید از بی حسی و خو گرفتن مردمان به زشتی و پلیدی و خشونت بیم داشت. یکی از اخباری که طی روزهای اخیر مایه خشم و ناراحتی شده، داستان غم انگیز زنی است به نام اعظم که به همراه دو دختر خردسالش به مدت بیست و یک روز زندانی شوهرش بوده و به دست او شکنجه می شده است. این خبر را باید در امتداد خبر ناراحت کننده دیگری گذاشت که چندی پیش منتشر شد و از شکنجه شدن بیماران عقب مانده بستری در یک آسایشگاه خصوصی به دست پرستاران و نگهبانان شان حکایت می کرد. به این موارد می توان فیلم های ترسناکی را افزود که داعش از زجرکش کردن مخالفانش منتشر می کند. آنچه در تمام این موارد مشترک است، شکلی از رفتار است و انگیزه ای برای ابراز خشونت است که اغلب سادیسم یا دیگرآزاری خوانده می شود. کلمه سادیسم در اواخر قرن هجدهم بر اساس آثار ادبی مارکی دو س

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید