هر روز!
هر روز!

پرخوری روانی دیگه چیه؟! پرخوری روانی دیگه چیه؟! :

پرخوری روانی دیگه چیه؟! 
 
 پرخوری روانی دیگه چیه؟! :

پرخوری روانی دیگه چیه؟!

پرخوری روانی دیگه چیه؟! : پرخوری روانی دیگه چیه؟!
: پرخوری روانی دیگه چیه؟!
: به گزارش : مجله موفقیت - سید جواد حسینی نصر، زهرا خراسانی: یکی از مشکلات بسیار شایع در عصر مدرنیته، چاقی و اضافه وزن است. زندگی ماشینی و تکنولوژی، تحرک افراد را کم کرده. فست فودها به مشکل اضافه وزن افراد دامن زده و عوامل بسیار دیگری موجب چاق شدن افراد شده اند. در این میان برخی افراد علت اصلی چاقی خود را پرخوری روانی می دانند. همه ما در طول زندگی زمان هایی را تجربه کرده ایم که تحت فشار روانی بوده ایم. بسیار خوشحال یا ناراحت شدیم یا برای فرار از افکار آزاردهنده خود راهی را پیدا کردیم تا کمی آرامش از دست رفته را به خود بازگردانیم. در این میان افراد مختلف از روش های گوناگونی استفاده می کنند؛ برخی ورزش می کنند، برخی مطالعه می کنند و برخی می خورند؛ البته می خورند، نه برای اینکه سیر شوند، بلکه برای اینکه آرام شوند و استرس را از خود دور کنند. رهایی از مشکل پرخوری روانی به تلاش زیادی نیاز دارد. بسیارند افرادی که می دانند وا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید