هر روز!
هر روز!

پردرآمدترین ستارگان زن هالیوود در سال 2012 پردرآمدترین ستارگان زن

پردرآمدترین ستارگان زن هالیوود در سال 2012 پردرآمدترین ستارگان زن

پردرآمدترین ستارگان زن هالیوود در سال 2012
پردرآمدترین ستارگان زن هالیوود در سال 2012
1- Kristen Stewart 34.5 میلیون دلار
پردرآمدترین ستارگان زن هالیوود در سال 2012 2 - Cameron Diaz 34 میلیون دلار
3 - Sandra Bullock 25 میلیون دلار
4 - Angelina Jolie 20 میلیون دلار
5 - Charlize Theron 18 میلیون دلار
6 - Julia Roberts 16 میلیون دلار
7 - Sarah Jessica 15 میلیون دلار
8 - Meryl Streep 12 میلیون دلار
9 - Kristen Wiig 12 میلیون دلار
10 - Jennifer Aniston 11 میلیون دلار

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید