مکان یار
مکان یار

پردیس تئاتر تهران (سالن تجربی) آدرس: ایران - تهران - تهران

پردیس تئاتر تهران (سالن تجربی)
آدرس: ایران - تهران - تهران خیابان خاوران، بعد از بزرگراه امام علی (ع)، نرسیده به ترمینال خاوران، جنب فرهنگسرای خاوران

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید