هر روز!
هر روز!

پرستاران همدانی، 9ماه کارانه دریافت نکرده اند! : پرستاران همدانی،

پرستاران همدانی، 9ماه کارانه دریافت نکرده اند! : پرستاران همدانی،

پرستاران همدانی، 9ماه کارانه دریافت نکرده اند!
: پرستاران همدانی، 9ماه کارانه دریافت نکرده اند!
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از رودآور؛ به تازگی «هادی زرینی» از عدم پرداخت کارانه پرستاران همدان طی چند ماه اخیر خبر دادهو گفته که وضعیت کاری پرستاران بسیار اسف‌بار است و آنها تقریباً 9 ماه پیش کارانه دریافت کرده و آن هم 50 درصد بوده است.
به گزارش : وی با بیان اینکه از آبان‌ماه و آذرماه سال گذشته کارانه پرستاران پرداخت نشده است، گفت: قرار است کارانه پرستاران مرکز استان دی و آذرماه پرداخت شود اما کارانه شهرستانها  تا آذرماه و آبان‌ماه سال گذشته پرداخت شده است.

انتهای پیام/
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید