هر روز!
هر روز!

پرس بی آزار سینه پرس بی آزار

پرس بی آزار سینه 
 پرس بی آزار

پرس بی آزار سینه
 
پرس بی آزار سینه : پرس بی آزار سینه
: پرس بی آزار سینه
پرس سینه همانقدر که حرکت موثر و پرطرفدرای است باعث اسیب دیدگی خیلی ها شده است که البته اکثر این آسیب دیدگی ها به خاطر بی احتیاطی افراد بود نه به خاطر حرکت پرس سینه. لازم است در مورد مکانیک این حرکت نکته مهمی را بیاموزید که می تواند سلامت بلند مدت سرشانه را تضمین کند.
به گزارش : حرکت پر وسوسه چیزی به عنوان پرس سینه وجود دارد که براحتی می تواند خیلی ها را در باشگاه زیر مقادیر زیادی وزنه بکشد تا بدینوسله قدرت عضلانی خود را ارزیابی کنند. وسوسه آن احتملأ شبیه وقتی است که کودکان از پشت ویترین فروشگاه اسباب بازی مورد علاقه خود را می بینند. پرس سینه اثراتی فیزیکی زیادی بر جای می گذارد و اثرش از روی شانه شروع می شود. بیش از آنکه سراغ این حرکت محبوب بروید. لازم است برخی تنظیمات را انجام دهید. یک بررسی در ژورنالی معتبر مرتبط با تمرینات قدرتی به بازبینی پژوهش های صورت گرفته روی مکانیک حرکت پرس سینه و ارتباط آن با آسیب دیدگی پرداخته است و به این نتیجه رسیده که فاصله بین دست ها یکی از عوامل حیاتی برای ایمنی است. دانشمندان از انگلیس تصدیق می کنند که فاصله دادن دست ها در پرس سینه بیشتر از ۵/۱ برابر عرض شانه به میزان مشخصی برای سلامت شانه موثر است. وقتی پرس سینه را در این حالت (با رعایت فاصله ای بیشتر از ۵/۱ برابر عرض شانه) اجرا می کنید، بازوها در بخش پایین حرکت عمود بر بالاتنه قرار می گیرند. در واقع بازوها و بدن حالت حرف T لاتین را به خود می گیرند. وقتی هالتری سنگین را دست می گیرید این حالت بدن باعث می شود روی بخش های جلویی شانه فشار وارد شود و به میزان قابل ملاحظه ای استرس روی لیگامنت افزایش پیدا می کند. این حالت نه تنها می تواند باعث درد شود بلکه منجر به عدم ثبات شانه و آسیب هم می تواند بشود.
کشف نکته مهم جهت کاهش دادن احتمال آسیب لازم است که فاصله بین دست ها را در حرکت پرس سینه کمتر از ۵/۱ برابر عرض شانه حفظ کنید و بازوها حین پرس زاویه ای حدود ۴۵ درجه با بالاتنه بگیرند. برای رعایت این زاویه نیازی به گونیا وجود ندارد. فقط مطمئن شوید که وقتی هالتر در بخش پایین پرس به سینه نزدیک می شود زوایه آرنج ها بیشتر از ۹۰ درجه نباشد.
 
برنامه بدنسازی
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید