مطالب جالب!
مطالب جالب!

پروفسور حسابی و سخن جالبش فرصت های زندگی را دریابیم

پروفسور حسابی و سخن جالبش 
 فرصت های زندگی را دریابیم

پروفسور حسابی و سخن جالبش
فرصت های زندگی را دریابیم و بدانیم که فرصت با هم بودن چقدر محدود است … از دلنوشته های پروفسور حسابی (پدر فیزیك ایران)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید