مسیر سبز
مسیر سبز

پرونده «فرزاد جمشیدی» در دادگاه بسته شد تماشا: پرونده قضایی

پرونده «فرزاد جمشیدی» در دادگاه بسته شد 
 تماشا: پرونده قضایی

پرونده «فرزاد جمشیدی» در دادگاه بسته شد
تماشا: پرونده قضایی فرزاد جمشیدی، مجری شناخته شده سینما و تلویزیون، با صرف نظر کردن شاکی از شکایت مختومه شد. به گزارش خبرگزاری سینمای ایران، اردیبهشت ماه امسال فرزاد جمشیدی با اجرای برنامه ای در رادیو ایران با نام «یاد خدا» و شعرخوانی درخصوص قضات، با شکایت از طرف مدعی العوم مواجه شد و پرونده ای علیه او در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شد. بر اساس اخبار به دست آمده در این پرونده، دادستانی کل کشور به عنوان مدعی العوم از فرزاد جمشیدی شکایت کرده بود که این پرونده در شعبه 9 بازرسی دادسرای فرهنگ و رسانه پیگیری می شد.

فرزاد جمشیدی درباره این پرونده گفته است: «این پرونده به دلیل صرف نظر کردن مدعی العموم از شکایت خود، مختومه اعلام شده است.»

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید