مسیر سبز
مسیر سبز

پروین جواب رویانیان را نمی دهد روزنامه تماشا: علی پروین

پروین جواب رویانیان را نمی دهد 
 روزنامه تماشا: علی پروین

پروین جواب رویانیان را نمی دهد
روزنامه تماشا: علی پروین زیاد عادت ندارد از فوتبال دور باشد. او هر سال را در یک تیم سپری می کند، به عنوان مدیر فنی یا به عنوان عضو هیئت مدیره. او دستی هم از دور بر آتش دارد و به همین خاطر هم هست که دوستان نزدیکش را هم هر از چندگاهی وارد دنیای پرحاشیه فوتبال می کند، به عنوان مثال حسین هدایتی که آمد و در استیل آذین، گهر و ملوان فعالیت کرد.

حالا از دورود خبر می رسد علی پروین و دوستانش وارد می شوند. پروین یکی از دوستانش را برای خرید امتیاز لیگ یکی گهر پیشنهاد داده و جلو فرستاده. این دوست پروین که شرکتی هواپیمایی دارد قرار است پس از توافق با مسئولان گهر، امتیاز این تیم را بخرد. با خرید احتمالی امتیاز این تیم باید منتظر ورود پروین به بطن فوتبال و کنار زمین بود.بانک ورزش خبر داد، قطعا پروین همراه با دوست صمیمی اش به دورود می رود تا فعالیت در گهر را در روزهایی تجربه کند که رویانیان بهایی آنچنانی به او در پرسپولیس نمی دهد. سال گذشته پسر پروین در همین تیم گهر بازی می کرد و امسال بدون تیم مانده.

اگرچه پروین و رویانیان قصد دارند همچنان در رسانه ها رابطه خود را حسنه جلوه داده و طوری وانمود کنند که هیچ مشکلی ندارند اما به نظر می رسد رابطه آنها به شدت شکرآب شده و پروین چندان دل خوشی از برخوردهای رویانیان ندارد. دلیل این مسئله هم سیاست سکوتی است که رویانیان در قبال برخوردهای سعید شیرینی بکار گرفته است.

در تایید این مطلب همین قدر کافی است که بدانید علی پروین طی دو هفته اخیر، به هیچ یک از تماس های رویانیان پاسخ نداده و مدیرعامل پرسپولیس عملا نتوانسته برای انجام و پیگیری چند کار با علی پروین گفتگو کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید