هر روز!
هر روز!

پسری که تعجب همگان را برانگیخت : پسری که تعجب

پسری که تعجب همگان را برانگیخت : پسری که تعجب

پسری که تعجب همگان را برانگیخت
: پسری که تعجب همگان را برانگیخت
: اختلالات ذهنی یک جوان عراقی و تنبیه های پدرش در دوران کودکی وی را به تنفس روزانه 4 سیلندر گاز شهری معتاد ساخته، امری که حیرت پزشکان را از سلامتی خونی وی در پی داشته است. "یاسر ابواحمد" هر روز با دو دست خسته اش طوری به سمت سیلندرهای گاز موجود در خانه شان در بغداد می‌رود، گویی که اکسیر حیات را یافته است. به گزارش : این جوان از کودکی به استنشاق گاز مایع اعتیاد پیدا کرده است. پدیده ای که پزشکان از آن حیرت زده شده اند و البته علت آن را مشکلات روانی یاسر در پی ابتلا به صرع دانسته اند. خانواده این جوان عراقی درباره علت این رفتار وی می‌ گویند: یاسر از کودکی از کندی رشد قوای عقلی رنج می‌برد. پدر خانواده نیز در پی شلوغ کاری های یاسر وی را با طناب به یک سیلندر گاز می‌بست و یک روز بدون غذا و نوشیدنی رهایش می‌کرد. خانواده یاسر در ادامه اظهار داشتند: این رفتار در زمانی کودکی یاسر بارها تکرار شد و هنگامی که وی گرسنه می‌شد، خود را برابر سیلند گاز می‌یافت. بر این اساس وی شیر سیلندر گاز را باز می‌‌کرد و از آن استنشاق می‌کرد. این رفتار هم اکنون پس از 23 سال همچنان توسط یاسر تکرار می‌‌شود و وی هر روز سه تا چهار سیلندر گاز را خالی می‌‌کند.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید