هر روز!
هر روز!

پسری که ناگهان دختر شد! : پسری که ناگهان دختر

پسری که ناگهان دختر شد! 
 : پسری که ناگهان دختر

پسری که ناگهان دختر شد!
: پسری که ناگهان دختر شد!
: پسری که ناگهان دختر شد!
: به گزارش : جوان 20 ساله‌ای، پس از سال‌ها زراعت و چوپانی و انجام کارهای سنگین و طاقت‌فرسا، لباس مردانه را از تن بیرون کرد و لباس زنانه پوشید.
به گزارش ایلنا، او به اطرافیانش گفت: حالا دیگر موقع آن رسیده است که راز چندین ساله خود را فاش کنم. من دختر هستم و در این 20 سال به علت نداشتن سرپرستی دلسوز برای آن که کسی مزاحم من نشود، لباس مردانه می‌پوشیدم! اما حالا که به سن قانونی رسیده‌ام باید به خانه شوهر بروم و زندگی تازه‌ای را شروع کنم!   در حدود 13 سال قبل دو کودک خردسا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید