هر روز!
هر روز!

«پسر حریص» کشتی ایران همچنان بدنبال قهرمانی! «پسر حریص» کشتی

«پسر حریص» کشتی ایران همچنان بدنبال قهرمانی! «پسر حریص» کشتی

«پسر حریص» کشتی ایران همچنان بدنبال قهرمانی!
«پسر حریص» کشتی ایران همچنان بدنبال قهرمانی! : «پسر حریص» کشتی ایران همچنان بدنبال قهرمانی!
: «پسر حریص» کشتی ایران همچنان بدنبال قهرمانی!
پس از کسب مدال طلای حسن یزدانی در وزن ۸۶ کیلوگرم رقابت های کشتی آزاد جهان در فرانسه، یک سایت روس به تمجید از وی پرداخت. در مطلب این سایت روس آمده است: «حسن یزدانی در سه سال گذشته توانسته صاحب مدال های جهانی شود و یکی از نکات حائز اهمیت این است که وی توانسته هر سال با تغییر وزن به مدال برسد.
به گزارش : کسب مدال نقره یزدانی در وزن ۷۰ کیلوگرم رقابت های جهانی در سال ۲۰۱۵ در آمریکا، و کسب مدال های طلای المپیک و جهان در دو وزن ۷۴ و ۸۶ کیلوگرم یک رکورد برای این کشتی گیر محسوب می شود.
همچنین یزدانی «پسری حریص» در کسب پیروزی است، او تمام حریفانش را از سر راه بر می دارد و هیچ شانسی برای آن ها باقی نمی گذارد.
یزدانی با وجود اینکه از تکنیک فنی بالایی برخوردار نیست و کشتی ساده ای را می گیرد اما چیزهایی دارد که رقبای او ندارند. حریفان یزدانی قدرت خستگی ناپذیری ندارند، یزدانی برای یک ثانیه نمی ایستد و به طور مداوم بر حریف فشار وارد می کند.
در رقابت های جهانی یزدانی تمامی حریفان خود را زودهنگام شکست داد و فقط مقابل والیف روس با ۴ امتیاز، کشتی در ۶ دقیقه و در پایان وقت قانونی به اتمام رسید. یزدانی یکی از بهترین نتایج مسابقات جهانی را از آن خود کرد. جایی که ۴۶ امتیاز از حریفان گرفت و تنها ۲ امتیاز از دست داد. »

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید